Publicación borradores de Anteproyecto de Ley de Contratos del SP y sectores excluidos

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha publicado el borrador de Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público y el Borrador […]

Criterios de adjudicación. Cualificación del personal encargado de la ejecución.

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 26 de marzo de 2015, en referencia al asunto C-601/13, pone de manifiesto […]

Llei de desindexació de l’economia

El passat dimecres 25 de març de 2015 es va aprovar pel Senat la Llei de Desindexació de l’Economia, amb afectació directa en el que […]

El contracte de concessió de gestió de servei públic i la hipoteca

L’actual entorn de crisi, així com les restriccions pressupostàries a les que s’està sotmetent l’Administració està generant un continu canvi en les estructures de la […]

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern.

S’ha publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei de transparència, accès a la informació i bon govern. La mateixa té […]

Projecte de Llei de Desindexació de l’Economia

El passat 17 de desembre de 2014 es va publicar en el Butlletí Oficial del Congrès dels Diputats el text d’esmenes i l’índex d’esmenes a […]