S’ha publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei de transparència, accès a la informació i bon govern. La mateixa té com a finalitat la regulació de la transparència en l’activitat pública de l’Administració, així com el dret d’accès a la informació de l’Administració Pública per part de les persones interessades. Així mateix, també estableix principis i obilgacions de bon govern

 

D’altra banda, la norma també es pronuncia específicament respecte la transparència i accès a la informació en el que es refereix a l’àmbit concret de la contractació pública.