¿Qué Fem?

CUESTOR ANALISTAS és un despatx especialitzat en l’anàlisi, assessorament i servei integral en l’àmbit de la Col·laboració entre el sector públic i el privat (CPP) i les Concessions Administratives, és a dir, els partenariats, que s’estan implantant a la nostra societat com a eines d’intervenció que resulten fonamentals per tal de garantir determinats drets socials. La complexitat d’aquests contractes, afegida a la seva llarga duració, comporta la necessitat de realitzar un seguiment continu i sistemàtic amb la finalitat de complir el seu objectiu, tant per a l’empresa privada com per a l’Administració Pública. Aquest anàlisi perllongat en el temps permet evitar el deteriorament del marc contractual del partenariat.

CUESTOR ANALISTAS està formada per un equip multidisciplinari de professionals amb amplis coneixements i experiència en el servei integral de Concessions Administratives i contractes de Col·laboració Público-Privada, tant des de la vessant del sector públic com des de la del sector privat. El coneixement i experiència transversal del nostre
equip és un coadjuvant indispensable en les fases prèvies (plans de viabilitat, dimensionament, plecs, plans de seguiment, etc.), així com a les posteriors etapes de desenvolupament del servei, a les Comissions de Seguiment, control i estudi del servei prestat, estudi de licitacions, ajuda en l’elaboració de propostes, revisió i preparació dels plans de seguiment, control de la rendibilitat a les inversions, manteniment dels equipaments i tot allò determinat com a obligatori pel contracte i que forma part del mateix independentment del servei específic. Els nostres serveis es presten tant a la fase prèvia, de licitació, d’inversió i d’explotació dels contractes de Concessions Administratives i de CPP, als àmbits tècnics, econòmic, jurídic i administratiu, així com en el moment de la reversió. Així mateix, es custodia de manera integral la concessió, remarcant el nostre àmbit d’actuació al camp dels equipaments i serveis públics.

CUESTOR ANALISTAS afegeix valor i eficiència garantint una visió professionalitzada a les relacions público-privades.

Print Friendly

Som una firma especialitzada en l’anàlisi, assessorament i servei integral en l’àmbit de col .
laboració entre el sector públic privat (CPP) i les Concessions Administratives

¿Vols més informació?