Transparència

CUESTOR  està inscrita en els següents registres públics com a grup d’interès

  • Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic (núm 1044)
  • Comissió nacional dels Mercats i de la competència, CNMC.

CUESTOR aquesta inscrit a l’registres oficials de licitadors RELI i a el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat ROLECE.

CUESTOR actualment en procés d’obtenció de la ISO 9001, com a consultora de col·laboració publicoprivada.