El passat dimecres 25 de març de 2015 es va aprovar pel Senat la Llei de Desindexació de l’Economia, amb afectació directa en el que a la revisió de preus dels contractes de col·laboració publicoprivada es refereix. Atès que, hauran d’aplicar-se fòrmules alternatives per a la revisió de preus en aquests contractes, les mateixes hauran de ser desenvolupades reglamentariament, com s’exposa al text legal.