Fase 1. Prèvia

La fase prèvia transcorre des del començament de les activitats preparatòries fins a la publicació del corresponent anunci de licitació als Butlletins o Diaris oficials. Aquesta primera etapa és una fase crítica que determina, en moltes ocasions, el desenvolupament del partenariat. La nostra actuació, en aquesta fase i en tot el procés, està dirigida tant a l’Administració contractant com a la iniciativa privada. Respecte a l’Administració, es concreta en la realització d’estudis previs de necessitat del servei, estudis de rendibilitat econòmica i social, estudis de mercat, estudis de viabilitat, redacció dels plecs de condicions, anàlisi d’actius propietat de l’Administració, etc. En relació a l’àmbit privat, la nostra actuació es concreta en la redacció d’estudis previs d’iniciativa privada, estudis sectorials del servei, de rendibilitat i tots aquells necessaris per a la finalitat concreta.

 

Print Friendly

Som una firma especialitzada en l’anàlisi, assessorament i servei integral en l’àmbit de col.laboració entre el sector públic privat (CPP) i les Concessions Administratives

¿Vols més informació?