Fase 4. Explotació

En aquesta etapa s’ofereix, entre altres serveis, assessorament legal i fiscal, custòdia de la concessió, confecció de Plans de Manteniment, resolució de controvèrsies que puguin originar-se entre els subjectes del contracte, elaboració d’informes comparatius sectorials, anàlisi del compliment contractual, assistència a les Comissions de Seguiment, valoració d’equilibris en la concessió i possibles desviacions.
L’explotació del contracte comprèn des de la posada en funcionament de les instal·lacions o infraestructures del servei fins a la reversió de la concessió.

Print Friendly

Som una firma especialitzada en l’anàlisi, assessorament i servei integral en l’àmbit de col.laboració

entre el sector públic privat (CPP) i les Concessions Administratives

¿Vols més informació?