Fase 3. Inversió

En aquest tercer període es possibilita, a sol·licitud del client, assessorament respecte les Comissions de Seguiment, des de la banda de l’Administració com des de la de l’adjudicatària. A més, es procedeix a l’anàlisi del compliment contractual, a la confecció de Plans de Manteniment, de gran utilitat per a la concessionària, així com assessorament fiscal i legal, Due Diligence. Entre la nostra llista de serveis s’ha de fer una cita especial a la custòdia de concessions. La fase d’inversió és l’etapa de la vida de la concessió compresa entre l’adjudicació del contracte i la finalització de les actuacions d’inversió o implantació, necessàries per a poder iniciar la seva explotació.

Print Friendly

Som una firma especialitzada en l’anàlisi, assessorament i servei integral en l’àmbit de col.laboració

entre el sector públic privat (CPP) i les Concessions Administratives

¿Vols més informació?