Custòdia

  • Custòdia de la concessió.

Es custodia una concessió quan en el procés es donen circumstàncies imprevistes o sobrevingudes i la responsabilitat, necessitat de gerenciar-la o propietat temporal de la mateixa deriva en una Administració Pública, entitat financera, inversora o en altres entitats de caràcter privat, com a conseqüència d’insolvències o situacions jurídiques anòmales.

 

  • Desenvolupament de servei.

CUESTOR ANALISTAS assumeix la custodia integral o parcial en l’execució de les obligacions del contracte per tal de garantir la continuïtat del servei mitjançant la intervenció de professionals experts en el tipus de concessió. Actuem sempre amb la diligència professional requerida, en cada cas.

Print Friendly

Som una firma especialitzada en l’anàlisi, assessorament i servei integral en l’àmbit de col .
laboració entre el sector públic privat (CPP) i les Concessions Administratives

¿Vols més informació?