Auditoria

  • Avaluació de la qualitat del contracte concessional atorgant el certificat de qualitat.

En el desenvolupament de la funció d’Auditoria es realitza un anàlisi detallat d’indicadors fonamentals de la concessió que permeten valorar la qualitat del contracte, les obligacions i la qualitat del servei ofert per l’adjudicatari, entre altres. Posteriorment, CUESTOR ANALISTAS atorga el certificat de qualitat en aquells casos que procedeixi. Els indicadors analitzats recullen els aspectes més rellevants de la concessió. El nostre equip té com a finalitat l’avaluació del grau de qualitat i el seu valor. Per a això, té en compte els camps d’anàlisi següents: tècnic, jurídic, econòmic, recursos humans (RRHH) i qualitat. Així mateix, a sol·licitud del client, es realitza el seguiment de l’evolució dels indicadors durant el període de vigència concessional. Aquest anàlisi continuat permet proveir la concessió de valor afegit front tercers, dada àmpliament contrastada per CUESTOR ANALISTAS. Per a la Administració Concedent implica una garantia del grau de compliment del contracte, mentre que per a l’adjudicatari representa solvència contrastable.

 

Print Friendly

Som una firma especialitzada en l’anàlisi, assessorament i servei integral en l’àmbit de col .
laboració entre el sector públic privat (CPP) i les Concessions Administratives

¿Vols més informació?