inicio catalan

2304, 2015

Publicació esborranys de l’avantprojecte de Llei de Contractes del SP i sectors exclosos

Per |abril 23rd, 2015|inicio catalan|10.716 Comentaris

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha publicat l’Esborrany d’Avantprojecte de la Llei de Contractes del Sector Públic y l’esborrany d’Avantprojecte de Llei sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. En aquesta publicació s’especifica que es troben els textos legals en tràmit d’informació pública i s’estableix un termini de 20 […]

3003, 2015

Criteris d’adjudicació. Qualificació del personal encarregat de l’execució.

Per |març 30th, 2015|Contrato de servicios, inicio catalan, Jurisprudencia|5.749 Comentaris

La sentència del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 26 de març de 2015, en referència a l’assumpte C-601/13, posa de manifest la possibilitat d’utilitzar com a criteri d’adjudicació, en certs tipus de contractes de serveis de caràcter intel·lectual, de formació i de consultoria, l’experiència i el currículum dels membres proposats. En aquest sentit, […]

2703, 2015

Llei de desindexació de l’economia

Per |març 27th, 2015|Desindexació de l'economia, inicio catalan, Revisió|8.410 Comentaris

El passat dimecres 25 de març de 2015 es va aprovar pel Senat la Llei de Desindexació de l’Economia, amb afectació directa en el que a la revisió de preus dels contractes de col·laboració publicoprivada es refereix. Atès que, hauran d’aplicar-se fòrmules alternatives per a la revisió de preus en aquests contractes, les mateixes hauran […]

203, 2015

El contracte de concessió de gestió de servei públic i la hipoteca

Per |març 2nd, 2015|Contracte, Contracte de gestió de servei públic, Hipoteca, inicio catalan, Junta Consultiva de Contractació Administrativa|8.794 Comentaris

L’actual entorn de crisi, així com les restriccions pressupostàries a les que s’està sotmetent l’Administració està generant un continu canvi en les estructures de la mateixa. Això impulsa acudir a la contractació pública com a eina per a oferir els serveis públics als quals els ciutadans tenen dret i les Administracions estan obligades.

 

En aquest sentit, […]